TRADICIJA DUGA VIŠE OD 80 GODINA

O nama

Tradicija i ugled

rektorat.veca

Zadruga studenata je osnovana početkom 1931.godine pod nazivom Studentska Zadruga za rad i štednju „SAMOPOMOĆ“

2studenti

Osnovana je na inicijativu nekoliko uglednih  profesora, privrednika i studenata.

Inicijatori  i osnivači Zadruge bili su  profesori dr Božidar Marković, dr  Ivan Đaja i dr Nedeljko Kašanin , zatim ugledni beogradski političari  i  trgovci : Dr Čeda Mihajlović, Sekula Zečević i Kosta Sandić. Osnivači Zadruge bili su i dvojica studenta Mirko Tomić, student prava i Spasa Blagojević student filozofije.

Kao jedina Zadruga koja funkcioniše na Univerzitetu svojim imenom i ugledom može garantovati  sigurno  i kvalitetno obavljanje svih vrsti privremenih i povremenih poslova.

3mlekadzOsnovna delatnost u početku je bila raznošenje  mleka po kućama da bi se kasnije proširila na proizvodnju mlečnih proizvoda,prodaju udžbenika i literature, ispitnih prijava,taksanih maraka i obavljanje raznih usluga.

%d bloggers like this: